Product classification

Mouse Hpt/HP ELISA Kit

货号
ZC-38331
检测范围
0.25 ug/ml – 8ug/ml
灵敏度
0.1ug/ml
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Mouse CXCL16 ELISA Kit

货号
ZC-37767
检测范围
62.5 pg/mL – 2000 pg/mL
灵敏度
10 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Mouse IL-6 ELISA Kit

货号
ZC-37988
检测范围
3.75 pg/mL – 120 pg/mL
灵敏度
0.1 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1800.00/2200.00.00

Mouse IL-1β ELISA KIT

货号
ZC-37974
检测范围
3.75 pg/mL – 120 pg/mL
灵敏度
0.1 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1800.00/2200.00.00

Mouse TNF-α ELISA Kit

货号
ZC-39024
检测范围
20 pg/mL – 640 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse IL-1α ELISA Kit

货号
ZC-37935
检测范围
1.5 pg/mL – 48 pg/mL
灵敏度
0.1 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1800.00/2200.00.00

Mouse IFN-α ELISA Kit

货号
ZC-37863
检测范围
1.25 pg/mL – 40 pg/mL
灵敏度
0.1 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse IFN-β ELISA Kit

货号
ZC-37887
检测范围
12.5 pg/mL – 400 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse IgA ELISA Kit

货号
ZC-38494
检测范围
10 μg/mL – 320 μg/mL
灵敏度
1.0 μg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse IL-21 ELISA Kit

货号
ZC-37941
检测范围
1.5 pg/mL – 48 pg/mL
灵敏度
0.1 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1800.00/2200.00.00

Mouse TNF-β ELISA Kit

货号
ZC-39025
检测范围
7.5 pg/mL – 240 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse BNP ELISA Kit

货号
ZC-38511
检测范围
25 pg/mL – 800 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

在线客服

关闭
在线客服